คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสังฆภัณฑ์

ในการเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสังฆภัณฑ์เราต้องดูผู้ลี้ภัยแต่ละคนในสามคนนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยพระพุทธเจ้าเอง พระพุทธรูปมักจะนั่งอยู่ในท่าที่สงบเงียบมากโดยที่เท้าของเขาไขว้ต่อหน้าเขาและมือของเขาพับในตักของเขา นี่เป็นภาพของความสงบและการไตร่ตรอง นี่คือรูปที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากมาที่พระพุทธเจ้า พระพุทธรูปเป็นภาพของความสงบและความสงบในโลกที่สับสนและว้าวุ่น ที่หลบภัยที่สองคือธรรมะหรือการสอน การสอนเหล่านี้มีการนำเสนอในสูตรหลักคำสอนที่รู้จักกันในนามความจริงอันสูงส่งทั้งสี่ความจริงแห่งความทุกข์ต้นกำเนิดของความทุกข์

สังฆภัณฑ์ไม่ได้จัดวางตลอดชีวิตของเขา

เขาลุกขึ้นและสร้างชุมชนสาวก เว็บไซต์ที่มีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของสังฆภัณฑ์ยังคงเป็นจุดสนใจของการแสวงบุญในทุกวันนี้ในอินเดียเองมีขบวนการปฏิรูปที่สำคัญสองประการที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ยุคแรกของพุทธศาสนาที่เปลี่ยนโฉมหน้าของประเพณี ครั้งแรกของเหล่านี้ถูกเรียกว่ามหายานยานพาหนะที่ดีมันเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างค่านิยมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวง การเคลื่อนไหวที่สองเรียกว่าแทนท นี่เป็นประเพณีที่ซับซ้อนคุณอาจต้องการเยี่ยมชมลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของฉันในตอนท้ายของบทความเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมัน

เมื่อสังฆภัณฑ์ส่งไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียมันก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้สอนศาสนาชาวพุทธถืออยู่ในศรีลังกา จากนั้นจะถูกส่งไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศจีนและพัฒนาประเพณีที่โดดเด่นบางอย่างที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเพณีพื้นเมืองที่มีอยู่แล้ว อย่างที่คุณทราบประเทศจีนเป็นอารยธรรมที่มีความมั่นใจและกล้าหาญอย่างยิ่งและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พระพุทธศาสนาจะได้รับการยอมรับเนื่องจากเป็นคำสอนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามมีความสัมพันธ์ระหว่างคำสอนทางพุทธศาสนากับวัฒนธรรมจีนบางประการ

สังฆภัณฑ์มีพื้นฐานมาจากการช่วยให้บุคคลเอาชนะความทุกข์

ความไม่แน่นอนของการอยู่รอดของมนุษย์ผ่านการยกเลิกความปรารถนาเช่นเดียวกับอัตตา ชาวพุทธเรียกความสำเร็จนี้ว่าสภาวะของนิพพานหรือความสงบสุขของวิญญาณ สังฆภัณฑ์ศาสนานั้นมีความอดทน แต่ในทางกลับกันก็ไม่ยอมรับคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะของการปฏิรูป ระบบความเชื่อจะเน้นไปที่การทำสมาธิ ชีวิตอันยาวนานของพระภิกษุส่วนใหญ่ไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิและโยคะเป็นประโยชน์อย่างไร สังฆภัณฑ์นี้คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน แม้ว่าคุณอาจสงสัยว่ามันเมื่อมองไปที่ชาวพุทธที่มีชื่อเสียงเช่นดาไลลามะ สิ่งที่รักที่สุดในศาสนาพุทธคือชีวิตหลังความตายและสิ่งนี้มีบทบาทอย่างมากในศาสนานี้

พระพุทธศาสนาก่อตั้งโดยสังฆภัณฑ์ซึ่งมีชีวิตอยู่ศาสนาพุทธและระบบความเชื่อตั้งแต่นั้นมาได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและภูมิภาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเอเชียแน่นอน มันเห็นด้วยกับคำสอนทางศีลธรรมของศาสนาอื่น ๆ แต่มันไปต่อไปโดยการให้วัตถุประสงค์ระยะยาวในการดำรงอยู่ของเราผ่านภูมิปัญญาและความเข้าใจที่แท้จริง การเป็นชาวพุทธไม่ได้เกี่ยวกับการเชื่อหรือไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเทพเจ้าหากคุณต้องการ สังฆภัณฑ์มักจะถูกเปรียบเทียบกับศาสนาคริสต์ในหัวข้อที่เน้นการดูแลเพื่อนบ้านในเส้นทางแปดเท่า