การอนุมัติสำหรับการเลือกสินเชื่อสุรินทร์

สินเชื่อสุรินทร์ของนักเรียนจะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตามกฎหมายปัจจุบันตั้งแต่การสะสมจนถึงการล้มละลาย สถานะพิเศษนี้ใช้ไม่เพียง แต่ยังรวมถึงผู้ร่วมลงนามในเงินกู้อีกด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหนึ่งในประเภทที่ยากที่สุดในการชำระหนี้ กฎหมายล้มละลายของสหรัฐฯในปัจจุบันช่วยให้ศาลสามารถออกเงินกู้เหล่านี้ในคดีล้มละลายได้ในสถานการณ์ที่แคบที่สุดเท่านั้น ในความเป็นจริงข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการปล่อยเงินกู้การศึกษา

เป็นที่น่ากลัวเพื่อให้ตรงกับที่ทนายความล้มละลายส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงกรณีเงินกู้ของนักเรียนทั้งหมด เนื่องจากผู้กู้เงินกู้บางรายจึงมีคุณสมบัติได้รับการปลดประจำการจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นหนี้เงินกู้จนกว่าผู้กู้จะจ่ายเงินคืนเงินกู้หรือเสียชีวิตแม้ว่าเงินให้สินเชื่อสุรินทร์ของนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลางจะยังคงอยู่รอดได้

สินเชื่อสุรินทร์สำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ที่รัฐบาล

ออกให้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ลงนามร่วม สินเชื่อสุรินทร์แก่นักศึกษาของรัฐบาลกลางและเงินให้กู้ยืมแก่นักเรียนของเพอร์กินส์จะได้รับแก่นักเรียนโดยไม่ได้รับเช็คเครดิตหรือผู้ร่วมลงนาม ยกเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเงินให้กู้ยืมของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ใช้เครดิต สินเชื่อสุรินทร์ของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ปกครองยังเป็นเครดิตและอาจในบางกรณีต้องมีผู้ลงลายมือชื่อร่วมกันเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถออกเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดด้านเครดิตสำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อการกุศลของรัฐบาลกลางและเงินให้สินเชื่อสำหรับนักเรียนของรัฐบาลกลาง มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดด้านเครดิตสำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเอกชนที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง

สินเชื่อสุรินทร์นักศึกษาเอกชนเป็นสินเชื่อ

ที่ออกโดยผู้ให้กู้หรือธนาคารเอกชน ภายใต้หลักเกณฑ์ด้านเครดิตปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีประวัติเครดิตมักจะมีประวัติเครดิตน้อยหรือไม่มีเลยก็จะต้องมีผู้ลงนามร่วมเพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการกู้ยืมเงินของนักเรียนรายย่อย โดยปกติแล้วผู้ร่วมลงนามเป็นญาติที่ยินยอมที่จะชำระยอดเงินกู้ใด ๆ ที่ลงนามร่วมกันหากนักเรียนไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้แม้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่จำเป็นต้องมี

นักเรียนอาจมีผู้ลงนามร่วมที่ไม่เกี่ยวข้อง เงินกู้สุรินทร์นักศึกษาของรัฐบาลกลางกับสินเชื่อนักศึกษาเอกชน สินเชื่อสุรินทร์เพื่อการศึกษาของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะมาพร้อมกับผลตอบแทนการชำระเงินและการให้กู้ยืม การให้อภัย ผู้ยืมที่มีปัญหาในการชำระเงินกู้รายเดือนอาจมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนปรนการชำระเงินสามปีเนื่องจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจพร้อมกับการยอมผ่อนปรนเพิ่มเติมสามปีในระหว่างที่ดอกเบี้ยยังคงเกิดขึ้น แต่จะไม่มีการชำระเงินใด ๆ