ข้อเท็จของมาตรฐานโรงงานรับผลิตอาหารเสริมที่ดี

เกือบทั้งหมดของวิตามินในตลาดแม้แต่ผู้ที่อ้างว่าเป็น ไม่ได้เป็นธรรมชาติหรือจากอาหารเลย วิตามินธรรมดาเป็นรูปแบบเฉพาะหรือเฉพาะของส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่เป็นมาตรฐานและไม่สมบูรณ์ ปริมาณที่พบในวิตามินทั่วไปมีมากขึ้นซึ่งมักจะสูงกว่าที่คุณพบในอาหารเป็นพัน ๆ รับผลิตอาหารเสริมมีราคาถูกมากที่จะใช้พื้นที่น้อยในแคปซูลหรือแท็บเล็ตเป็นมาตรฐานและมีอายุการเก็บรักษาที่มั่นคง ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสะดวกสำหรับผู้ผลิตวิตามินที่จะใช้และพวกเขาเป็นอะไรก็ได้ แต่เป็นธรรมชาติ

รับผลิตอาหารเสริมคือความต้องการในการติดฉลาก

ถูกบิดเบือนอย่างมากเพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเขาทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนที่พยายามผลิตอาหารเสริมโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ในบางกรณีการอ้างสิทธิ์ในฉลากไม่สามารถทำขึ้นจากส่วนผสมอาหารทั้งหมดยกเว้นในกรณีที่มีแหล่งที่มามาตรฐานเพิ่มขึ้น ความต้องการในการติดฉลากเหล่านี้ทำให้ บริษัท ต่างๆเกือบหมดกำลังใจทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งอาหารทั้งตัวเป็นแหล่งอาหารของผลิตภัณฑ์จริงๆ รับผลิตอาหารเสริมเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายฉบับนี้และเป็นผลให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายอย่างในตลาดที่เนื้อหาวิตามินซีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างที่เลือกเพียงไม่กี่

รับผลิตอาหารเสริมสุขในสหรัฐฯไม่เพียงคัดจากแหล่งวิตามินตามธรรมชาติเท่านั้น นี่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภคที่ใช้มันเพื่ออ่านฉลากจริง ข้อกำหนดการติดฉลากทำให้ยากที่จะแยกแยะระหว่างแหล่งธรรมชาติและแหล่งธรรมชาติของวิตามิน บาง บริษัท ลวงใช้เพื่อประโยชน์ของพวกเขาและจะขัดขวางยีสต์กับสังเคราะห์ในกระบวนการหมักหรือการเพาะเลี้ยงของพวกเขาแล้วโรยอาหารในเกินไป

จากนั้นพวกเขาจะเรียกตัวเองว่าถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งอาหารเสริม เชื่อหรือไม่ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับวิตามินในประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลก ในความเป็นจริงส่วนผสมหลายอย่างที่นิยมใช้กันทั่วไปในรับผลิตอาหารเสริมอเมริกันเป็นกรรมพันธุ์ในประเทศแถบเอเชีย มีข้อดีและข้อเสียอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ในทางตรงกันข้ามการขาดระเบียบช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงยาและโปรโตคอลอื่น ๆ ที่อาจไม่สามารถหาได้หากขึ้นอยู่กับองค์การอาหารและยาและ

รับผลิตอาหารเสริมยารายใหญ่สำหรับการเข้าถึงที่ดีที่สุด ในเวลาเดียวกันการขาดระเบียบทำให้ผู้ผลิตสามารถวางสิ่งที่ต้องการได้ง่ายโดยไม่คำนึงถึงความสมบูรณ์หรือผลที่ตามมา โรงงานรับผลิตอาหารเสริมกรรมสิทธิ์ผสมผสาน” บนฉลาก เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับ บริษัท เสริมที่จะใช้คำนี้มากกว่ารายการส่วนผสมที่เกิดขึ้นจริงของพวกเขา สำหรับสิ่งที่คุณรู้ว่าส่วนผสมที่เป็นกรรมสิทธิ์อาจเห็นฝุ่นและเกลือแร่ช่วย